W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Aptek Prima poszukujemy specjalistów w całym kraju. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi oczekiwaniami odnośnie konkretnych stanowisk. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o przesłanie CV przez formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Kierownik apteki musi legitymować się wykształceniem wyższym farmaceutycznym. Powinien on mieć co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub trzyletni staż w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Niezbędne jest również stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki przez Okręgową Radę Aptekarską. Obecnie nie istnieją już ograniczenia wiekowe. Osoba na tym stanowisku zarządza apteką. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie placówki, jak również jej wizerunek i reklamę, sprawuje ponadto nadzór nad podległymi pracownikami. Jest to funkcja wymagająca wszechstronnych umiejętności, odpowiedzialna.

 

Magister farmacji powinien mieć wykształcenie wyższe farmaceutyczne  oraz odbyty już staż zawodowy.  Do zadań farmaceuty zatrudnionego w aptece należy m.in. realizowanie recept, sprzedaż produktów medycznych i leków gotowych oraz wytwarzanie recepturowych, udzielanie porad w zakresie stosowania i działania leków.   Od kandydata na farmaceutę wymagana jestprzede wszystkim duża wiedza i wysoki stopień zorganizowania, odpowiedzialność, dokładność i dobra pamięć.

 

Uprawnienia do pracy na stanowisku technik farmaceutyczny zdobywa się dzięki ukończeniu policealnego studium kształcącego w zawodzie technik farmaceutyczny. Nauka trwa dwa lata i obejmuje zajęcia z zakresu podstaw anatomii, fizjologii oraz patofizjologii, farmakologii, farmakognozji, analizy leków, technologii postaci leków, zdrowia publicznego, psychologii, jak również podstaw prawa i ekonomiki.

Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie.

Szanowni Państwo,

jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach sieci Grupy Aptek Prima, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.
W tym celu należy wypełnić formularz po prawej stronie.
W formularzu mają Państwo możliwość wyboru tematu korespondencji oraz przesyłania załączników (np. CV).
Szanując Państwa i własny czas uprzejmie prosimy o zwięzłe informacje.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania na wybrane wiadomości.

Pozdrawiamy
Zespół GAP

Wypełnij formularz kontaktowy
Załącz plik