bg9

Systematycznie rozbudowujemy Grupę Aptek Prima dlatego poszukujemy lokali handlowych w dużych i średnich miastach, w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Oferujemy możliwość długoterminowego najmu lokalu. Jesteśmy również zainteresowani zakupem aptek istniejących.

Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy określone w odrębnych przepisach, oraz szczegółowe wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Liczba pomieszczeń apteki oraz ich powierzchnia, kształt i wyposażenie muszą gwarantować prawidłowe funkcjonowanie apteki. Apteka ogólnodostępna może stanowić odrębny budynek lub może być usytuowana w obiekcie o innym przeznaczeniu, pod warunkiem wydzielenia od innych lokali obiektu i innej działalności.

Lokal apteki ogólnodostępnej obejmuje powierzchnię podstawową i powierzchnię pomocniczą. Ustawodawca nakazuje, aby pomieszczenie przeznaczone dla osób korzystających z usług apteki (izba ekspedycyjna) spełniało warunki zapewniające dostęp osób niepełnosprawnych. Powierzchnia podstawowa apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 m2. Dopuszcza się, aby w aptekach ogólnodostępnych, zlokalizowanych w miejscowościach liczących do 1.500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich powierzchnia podstawowa była nie mniejsza niż 60 m2. Dochodzi do tego jeszcze powierzchnia pomocnicza apteki, dlatego jesteśmy zainteresowani lokalami o powierzchni 100 do 120 m2.

Jeżeli posiadają Państwo własną aptekę lub regionalną sieć aptek i myślą o ich sprzedaży, zachęcamy do przesłania nam swojej oferty przez formularz kontaktowy (prosimy o podanie adresu, wielkości pomieszczeń, ilości wejść do lokalu i ceny).

Szanowni Państwo,

jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach sieci Grupy Aptek Prima, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.
W tym celu należy wypełnić formularz po prawej stronie.
W formularzu mają Państwo możliwość wyboru tematu korespondencji oraz przesyłania załączników (np. CV).
Szanując Państwa i własny czas uprzejmie prosimy o zwięzłe informacje.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiadania na wybrane wiadomości.

Pozdrawiamy
Zespół GAP

Wypełnij formularz kontaktowy
Załącz plik